Bostadsansökan

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr har lägenheter på Medelhavsgatan (Victoriakvarteret) och Atlantgatan (Isabellakvarteret, fr.o.m. augusti 2021) på Busholmen samt i Tölö. Lägenheterna är en-, två-, tre- samt fyrarumslägenheter. Hyreslägenheterna är i första hand avsedda för daghemspersonal och lärare inom grundläggande utbildning och andra stadiet.

Klicka på "Skapa en ny lägenhetsansökan" för att göra en bostadsansökan.

Lägenhetens namn
Lägenheters status
Skapa ansökan
BMR lägenhetsansökan
Kan ansökas