Bostadsansökan

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr har lägenheter på Medelhavsgatan (Victoriakvarteret) och Atlantgatan (Isabellakvarteret) på Busholmen. Lägenheterna är en-, två-, tre- samt fyrarumslägenheter. Hyreslägenheterna är i första hand avsedda för daghemspersonal och lärare inom grundläggande utbildning och andra stadiet.

OBS! Från och med januari 2022 kan du inte längre söka om bostad i Tölö eller på Drumsö.

Klicka på "Skapa en ny lägenhetsansökan" för att göra en bostadsansökan.

Lägenhetens namn
Lägenheters status
Skapa ansökan
BMR lägenhetsansökan
Kan ansökas